Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Έξυπνοι Πράσινοι ΔήμοιΈξυπνοι Πράσινοι Δήμοι

Περιβαλλοντική Πολιτική του Δήμου
Η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση νερού, η διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων, η πράσινη πολιτική προμηθειών και τα πράσινα τοπικά προϊόντα αλλά και άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει να αποτελούν τους βασικούς άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής, την οποία ο Δήμος οφείλει να ακολουθεί καθημερινά και να υιοθετεί με γοργούς ρυθμούς και έναντι των δημοτών αλλά και των άλλων ενδιαφερομένων, προς αυτόν, μερών.

Οι έξυπνοι Δήμοι
Οι έξυπνοι Δήμοι αποτελούν τµήµα του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για μετάβαση στην κοινωνία και οικονοµία της γνώσης. Περιγράφουν περιβάλλοντα που βελτιώνουν τις ανθρώπινες ικανότητες δημιουργικότητας, μάθησης και καινοτομίας. Δημιουργούνται από την συνένωση τοπικών συστημάτων καινοτομίας που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μέσα στο Δήμο δημιουργώντας τεχνολογικές συνοικίες, τεχνολογικά πάρκα, πόλους καινοτομίας, clusters  µε ψηφιακά δίκτυα και εφαρμογές της κοινωνίας της πληροφορίας. Η αξία τους βρίσκεται στη δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να συνδυάζουν τρεις µορφές ευφυΐας: ανθρώπινη του πληθυσμού των πόλεων (ερευνητές, νεαρούς επιστήμονες και φοιτητές όλων των βαθμίδων από τα γειτονικά εκπαιδευτικά ιδρύματα), συλλογική των θεσµών καινοτομίας και τεχνητή των ψηφιακών δικτύων και εφαρμογών.


Έξυπνοι Πράσινοι Δήμοι
Έξυπνοι Δήμοι που δημιουργούνται και αναπτύσσονται με όραμα τη μετεξέλιξη τους  σε πράσινους και που η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος θα αποτελεί καθήκον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα πηγάζει από την Περιβαλλοντική Πολιτική του Δήμου όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω.

Έξυπνοι Πράσινοι Δήμοι: Έξυπνοι Δήμοι σε πράσινο περιβάλλον  που οι άνθρωποι από τους τρείς παραγωγικούς τομείς συναντώνται και όπου  βελτιώνουν τις ανθρώπινες ικανότητες δημιουργικότητας, μάθησης και καινοτομίας.

Δημήτρης Μ. Κανακάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Το σχετικό άρθρο αποτελεί συνέχεια του άρθρου:
ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ    http://dmcarchitect.blogspot.gr/2013/11/blog-post.html και θα ακολουθήσει, σύντομα, μια πρόταση για την εφαρμογή ενός σχεδίου που θα αφορά το Πωγώνι.